قوانین ومقررات کلی آرا

شرایط استفاده از آرا برای صاحب نظرسنجی

 • برای نمایش نظرسنجی ابتدا باید هزینه آن به صورت کامل پرداخت شود.
 • تمامی نظرسنجی ها قبل از نمایش توسط آرا بررسی میشود
 • در صورت هرگونه شکایت از مراجع قضایی در رابطه با نظرسنجی، آرا میتواند آن را غیر فعال کند و مسئولیت هرگونه خسارت بر عهده ی صاحب نظرسنجی میباشد.
 • آرا میتواند در هر زمانی قیمت ها را تغییر دهد.
 • صاحب نظرسنجی میتواند در هر زمانی نظرسنجی را غیرفعال کند.
 • در صورت رد نظرسنجی توسط آرا، مبلغ واریزی به طور کامل به حساب صاحب نظرسنجی بازگشت داده خواهد شد
 • صاحب نظرسنجی در صورتی که در حین برگزاری نظرسنجی، آن را غیرفعال کند، میتواند خواهان بازگشت وجه باشد (هزینه ی پاسخ های دریافتی از آن کم میشود)
 • شرایط استفاده از آرا برای صاحب رسانه

 • در صورتی که صاحب رسانه به هر طریقی در پاسخ های ارسال شده و یا نمایش نظرسنجی، تقلب کند و حقوق کاربر و یا صاحب نظرسنجی را پایمال کند، آرا حساب او را برای همیشه مسدود میکند و تمامی موجودی وی مصادره خواهد شد.
 • حداقل مبلغ جهت برداشت وجه، 50هزار تومان میباشد.و در هرزمان میتوان درخواست برداشت وجه داد.
 • حداکثر 72 ساعت طول میکشد تا مبلغ درخواست وجه به حساب صاحب رسانه واریز شود.
 • آرا در قبال محتوای نظرسنجی ارسال شده به رسانه، هیچ مسئولیتی برعهده ندارد.
 • درآمد صاحب رسانه از نظرسنجی بر اساس پاسخ های کاربران مشخص میشود.در حال حاضر صاحب رسانه 80 درصد مبلغ نظرسنجی را دریافت میکند و تنها 20 درصد سهم آرا میباشد.
 • صاحب رسانه میتواند به صورت کاملا رایگان و در هر زمانی برای محصول خود نظرسنجی بسازد.