ساخت نظرسنجی و پرسشنامه آنلاین

با چند کلیک ساده اولین نظرسنجی آنلاین خود را بسازید!

ساخت نظرسنجی و پرسشنامه آنلاین
نظرسنجی لینکی (رایگان)

نظرسنجی لینکی (رایگان)

با استفاده از این نوع نظرسنجی شما می توانید لینک نظرسنجی را در اختیار مخاطبان خود قرار دهید تا به راحتی در آن شرکت کنند.

نظرسنجی ویژه

دریافت پاسخ نظرسنجی ویژه

پاسخ نظرسنجی خود را از کاربران آرا دریافت کنید.از پلتفرم نظرسنجی آرا برای دستیابی به مخاطبان مناسب برای نظرسنجی خود استفاده کنید.شروع قیمت هر پاسخ از 1000 تومان.

کاربران هدف

شما می توانید تعیین کنید نظرسنجی به چه کسانی نمایش داده شود.در حال حاضر امکان تعیین جنسیت پاسخ دهندگان وجود دارد. و به زودی سن و مدرک تحصیلی هم اضافه میشود.

+150 هزار
شرکت کننده
+10 برنامه
ثبت شده توسط توسعه دهنده

موارد استفاده ازنظرسنجی آرا

پژوهش های دانشگاهی
ساخت انواع نظرسنجی پژوهشی و توزیع ساده بین کاربران و تجزیه و تحلیل بسیار کاربردی و مفید به وسیله آرا
بهبود رضایت مشتریان
در تمامی کسب و کارها رضایت مشتری از اولویت بالایی برخوردار است،نظرسنجی آنلاین راهی برای سنجش رضایت مشتریان می باشد.
بررسی وضعیت کارکنان
لازمه موفقیت تیم و کسب و کارها بهبود روند کارکنان می باشد،آرا راهی برای بررسی وضعیت کارکنان و بهبود روندشان
تحقیقات بازار
اگر ایده ای در ذهن و قصد اجرایی کردن آن را دارید، نیازمند تحلیل و بررسی داده های بازار هدف هستید، شما می توانید با استفاده از نظرسنجی ویژه با مخاطبان هدف خود ارتباط برقرار کنید.

نتایج نظرسنجی

شما می توانید نتایج را به صورت زنده در قالب نمودارهای گرافیکی و جداول آماری مشاهده کنید و به راحتی آنها را تحلیل کنید و خروجی های مختلف را دریافت کنید.